Reportatge en revista XARXANET 5-2-2021

El valor de les monedes complementàries en les entitats

Les monedes complementàries són sistemes monetaris creats al marge de la moneda oficial que poden fomentar la producció local. Les entitats poden beneficiar-se utilitzant aquests tipus de monedes.

Una de les màximes preocupacions que tenen les entitats és complir el pressupost establert i no desviar-se del seu full de ruta econòmic. Complir amb el pressupost i, any rere any, poder-lo anar diversificant, tot executant més projectes, o millorant els que estan executant-se, és una de les fites que tota entitat pot arribar a somiar.

Per a poder fer més projectes, cal que les entitats puguin tenir més finançament. Existeixen moltes maneres d’aconseguir finançament. Sigui demanar un crèdit al banc, iniciar un projecte de micromecenatge o augmentar la quota dels seus associats o associades per tal d’arribar a fer el projecte en qüestió.

Moltes vegades, però, accedir a certs finançaments condicionen acceptar unes clàusules que vénen imposades per la situació econòmica del país. Tipus d’interès alts, condicions abusives, situació econòmica desigual… poden ser factors que també puguin afectar l’economia de l’entitat.

Per capgirar aquesta situació, una possible solució és l’ús de la moneda social, complementària o local, que permeten a les entitats, donar accés a un gran ventall de possibilitat: generar riquesa local, fomentar cohesió social, reduir l’impacte mediambiental o empoderar les persones.

VEURE EL REPORTATGE