PERQUÈ TURUTES TV?

HEM DE FER POSSIBLE UN NOU MODEL ECONÒMIC

La finalitat principal de Turutes TV és la d’obtenir informació real, audio-visual o sonora, de fets, projectes, esdeveniments, festes, actes, etc., de tot allò que estigui relacionat amb el nostre poble i amb les finalitats de l'associació ECOL3VNG (els objectius de la Carta de la Terra), entitat promotora de la moneda social la turuta, i, que en tot això, hi pugui participar tothom qui ho desitgi, mitjançant les eines actuals (mòbils, càmeres, etc).
Les persones que vulguin presentar una gravació ens ho poden comunicar per email a intercanvis.turutes@gmail.com i, si s’escau, concretarem els detalls tècnics per poder ubicar la seva gravació en el bloc de Turuta TV.
Les persones que presentin videos es podran compensar el temps que han dedicat amb turutes.
Les gravacions han de ser inèdites, no es val copiar material no propi.